Sử dụng máy phát điện cần chú ý những điều gì

1. Động cơ đang ở nhiệt độ thấp, hãy kéo dài thời gian chạy theo tốc độ tự do. Nhưng khi động cơ bắt đầu          nóng lên, máy phát không thể vận hành trong tốc độ tự do trong giai đoạn dài và cũng không thể chạy        liên tục mà không có hay chỉ có tải thấp, hơn nữa các bon lắng xuống sẽ xuất hiện trong máy nạp kiểu            tuốc bin và hệ thống thoát khí.

2. Máy phát điện không thể hoạt động với quá tải trong giai đoạn dài mà khiến động cơ có lỗi và tuổi thọ          động cơ ngắn.

may-phat-dien-chay-dau-1-pha-DHY9KEm

3. Không được để máy ra xa hay thay thế nó khi đang chạy.

4. Cùng loại chất tải lạnh được sử dụng trong hệ thống làm mát phải được làm đầy. Khi mở lắp, cẩn thận            nhiệt độ cao. Hơi nước hay chất tải nóng có thể sẽ bay ra ngoài.

5. Cẩn thận bỏng khi tháo dầu.

6. Ống phun dầu hay ống phun sẽ hỏng nếu nhiên liệu kém hơn không thể đáp ứng tiêu chuẩn quốc gia sử        dụng.

7. Những máy phát điện trong kho hoặc chấp nhận như công suất dự phòng nên được chạy ít nhất 1 tháng,        hay chạy với đủ tải cho hơn 4 tiếng 1 năm để loại bỏ cặn các bon trong hệ thống thoát khí.

8. Đối với tấm bảng điều khiển song song bằng tay, phanh chỉ có thể được đóng khi đồng bộ hóa ( cùng tần       số, cùng thứ tự pha, cùng pha, cùng điện áp) được đảm bảo.

9. Phanh nên được tách ra trước khi ngừng động cơ. Đôi khi cần phải xem xét khi vận hành động cơ.