hd3kt

Bộ Lưu Điện 3KVA HYUNDAI HD 3KT ( ONLINE TOWER) Bộ Lưu Điện 3KVA HYUNDAI HD 3KT ( ONLINE TOWER) PrevNext

Bộ Lưu Điện 3KVA HYUNDAI HD 3KT(Online Tower)
-Công suất 3KVA/2.4KW.
-Công nghệ Online.
-Giao tiếp với máy tính qua RS232, cổng USB.
-Quản lý hoạt động của UPS với phần mềm điều khiển.

DOI TAC