Hướng dẫn bảo dưỡng và vận hành máy phát điện

1. Khái quátĐể đạt được độ an toàn vận hành tối đa và tuổi thọ, vấn đề thiết yếu là động cơ phải được sửa chữa thường xuyên. Bằng những dịch vụ gợi ý, chất lượng động cơ được duy trì và tránh thư hại về môi trường không cần thiết. Đảm bảo không tự khởi động, động cơ phải được ngừng và các tải ắc quy khởi động (âm) phải không được nối khi duy trì động cơ.2. Trước khi khởi động lần đầu◆  Kiểm tra mức dầu động cơ◆  Kiểm tra mức tải lạnh◆  Kiểm tra chỉ số điện trở lọc khôn...
More